IEC62368,9.6.2无线充电异物温升测试治具

IEC62368,9.6.2无线充电异物温升测试治具

一、产品概述:本产品符合IEC 62368-2018图47钢盘,图48铝环,图49铝片标准要求,进行无线充电异物温升测试试验。该产品配套OMGEA原装热电偶,可加配热电偶的公接头或者母接头。

IEC62368,9.6.2 治具Figure47 (Steel Disc 钢盘)

IEC62368,9.6.2 治具Figure48 (Aluminium Ring 铝环)

IEC62368,9.6.2 治具Figure49(Aluminium Foil 铝片)

热电偶:GG-K-36热电偶线,OMEGA测温线,美国原装热电偶测温线美国OMEGA T型,线芯0.127mm

热电偶:T

测温范围:-73℃-485℃